Cjelokupni pristup zdravlju
na jednom mjestu


Rana i brza analiza, individualne konzultacije i

savjetovanje, terapija frekvencijama, terapija prirodnim
pripravcima, nutricionizam.

Usluge

harmoniziraj svoju frekvenciju

Biorezonantna dijagnostika

Biorezonantna dijagnostika je energetko informaciski sustav koji omogučava otkrivanje promjena u tijelu kroz mjerenje frekvencija valnih karakteristika tkiva u njemu.
OPŠIRNIJE

Meta terapija

Meta-terapija je postupak vračanja i restauracije pojedinog organa, tkiva ili stanice na njihove prvobitne optimalne vrijednosti. Terapija se postiže pomoču modulaciskih elektromagnetskih valova koji aktiviraju strukturu tkiva dolazeči u rezonancu sa organom koji se obrađuje.
OPŠIRNIJE

Plasma terapija

Plasma terapija provodi se pomoču visokofrekventnih plasma generatora, nove generacije uređaja koji svoju primjenu pronalaze u terapeutskoj primjeni za razne vrste bolesti.
OPŠIRNIJE

Što je biorezonanca?
Biorezonancija je područje energetske medicine koja detektira i radi sa elektromagnetskim frekvenciskim informacijama prikupljenim iz organizma. U riječi biorezonancija pronalazimo dva pojma: "Bio" se odnosi na živi organizam i "rezonancija" znači vibrirati u harmoniji s nečime, dakle biorezonancija proučava žive organizme i njigove specifične vibracije i oscilazije.

Opširnije...

Analiza tijela